FileZilla Sunucu ve 襤stemci Kurulumu Nas覺l Yap覺l覺r?

FileZilla Sunucu ve 襤stemci Kurulumu Nas覺l Yap覺l覺r?

FileZilla, 羹cretsiz FTP yaz覺l覺m覺 kullan覺m覺 ile ilgili,Filezilla Server(Sunucu) veFilezilla Client(襤stemci) s羹r羹mleri y羹klemek ve iki Windows bilgisayarlar aras覺nda a kurmak nas覺l yap覺l覺r anlatmaya 癟al覺aca覺m.

襤stemci s羹r羹m dosyalar覺n覺 aktarmak istiyorsan覺z yard覺mc覺 olacakt覺r.Dierleri i癟in dosyalar覺 kullan覺labilir hale getirmek istiyorsan覺z,FileZilla Servers羹r羹m羹n羹 indirmek zorundas覺n覺z.

Resimli Anlat覺m: Windows PC yeFilezilla ServerY羹kleme

Bu anlat覺m da Windows PC ye Filezilla Server y羹klemeyi g繹receksiniz.

 • FileZilla Server kurulum dosyas覺n覺buradanindirin ve y羹r羹t羹lebilir dosyay覺 a癟覺n.
 • I Agreebutonuna t覺klay覺n veChoose components(Bileenleri Se癟in)penceresini g繹receksiniz.
 • A癟覺l覺r men羹denStandardse癟in veNext(襤leri) butonuna t覺klay覺n.

 • Startup settings(Balang覺癟 ayarlar覺) se癟eneklerinden,Install as service, started with Windows (Default) (Windows (Varsay覺lan) ile balayan, hizmet olarak kurmak)se癟eneini se癟in, Metin kutusuna14147yaz覺n veNext(襤leri) butonuna t覺klay覺n.

 • Start if user logs on, apply to all users (default)se癟eneini se癟ip襤nstallbutonuna t覺klayarak kurulumu balat覺n

 • Kurulum tamamland覺ktan sonraClosebutonuna t覺klayarak kapat覺n.
Evet imdi d羹zg羹n bir FTP Server nas覺l yap覺land覺r覺l覺r onu g繹relim..

Resimli Anlat覺m: FTP Server Yap覺land覺rma

 • Kurulu uygulamas覺n覺 a癟al覺m imdi.

 • File a t覺klay覺n ve ard覺ndanConnect to server(Sunucuya Balan) 羹zerine t覺klay覺n. Yeni bir pencere a癟覺lacakt覺r. Ayarlar覺n aa覺daki resimde ki ile ayn覺 olup olmad覺覺n覺 kontrol edin veOKbutonuna t覺klay覺n.

 • imdiEdit(D羹zenle) men羹s羹ne t覺klay覺n veSettings(Ayarlar)t覺klay覺n; yeni bir pencere a癟覺lacakt覺r. Aa覺daki resimde olan ayn覺 ayarlar覺 yap覺n.

 • imdiPassive mode settings羹zerine t覺klay覺n ve ard覺ndanUse the following IP:radyo d羹mesini t覺klay覺n ve metin kutusuna kendi IP adresinizi girin.
 • whatismyip.com adresinden IP adresinizi 繹renebilirsiniz veya Windowsun size salad覺覺 繹zg羹n IP adresini veya Google taraf覺ndan kullan覺lan IP adresinizi 繹renebilirsiniz.
 • imdiOKye t覺klay覺n.
 • Herkes a癟覺k bir FTP sunucusu yap覺yorsan覺zauto-ban繹zellii etkinletirebilirsiniz.
Baar覺l覺 sunucusu yap覺land覺r覺lm覺sa, imdi bu sunucuya kullan覺c覺lar ve gruplar覺 ekleme zaman覺 gelmitir.

FTP Servera Kullan覺c覺lar ve Gruplar Ekleme

 • FileZilla Serverkullan覺c覺 ara y羹z羹nde,Edit(D羹zen) men羹s羹ne t覺klay覺n ve sonra daGroups羹zerine t覺klay覺n.
 • Add (Ekle) butonuna t覺klay覺n ve grup adland覺r覺n.
 • Sayfan覺n alt覺ndaki sol boyutundaShared Folder(Payla覺lan Klas繹r) se癟in ve klas繹rler listesine eklemek ve farkl覺 gruplar i癟in farkl覺 izinler se癟ebilirsiniz. Doru anla覺lmas覺 i癟in g繹r羹nt羹 g繹rebilirsiniz. B羹y羹k halini g繹rmek i癟in resim 羹zerinde t覺klay覺n.

 • Gruplar haz覺rland覺ktan sonra,OKt覺klay覺n ve ayarlar覺n覺z覺 kaydedin.
 • imdiEdit(D羹zenle) men羹s羹 alt覺ndaUsers(Kullan覺c覺lar) 羹zerine t覺klay覺n.
 • Grup ekleme y繹ntemi gibi kullan覺c覺lar覺 ekliyoruz.

Art覺k Filezilla Server kurulumu ve yap覺land覺r覺lmas覺 yap覺ld覺ktan sonra s覺ra Filezilla Client kurulumun da.

FileZilla Client Windows PCye Y羹kleme

 • FileZilla Clientburadanindirin. 襤stemci PC ye kurun. Kurulumu 癟ok kolayd覺r.

 • imdiFile(Dosya) men羹s羹ne gidin veSite Manager(Site Y繹neticisi) 羹zerine t覺klay覺n.
 • Ana metin kutusuna sunucu bilgisayar覺n IP adresini girin. Ve metin kutusuna 21 girin. T羹m ayar aa覺daki resimde olduu gibi ayn覺 olmal覺d覺r. Ve kullan覺c覺 ad覺n覺z ve ifreniz sunucu aray羹z羹 kullan覺c覺lar覺n girilenlerden biri olmal覺d覺r. SonraConnectt覺klay覺n.
 • Art覺k baar覺l覺 bir ekilde balanmal覺s覺n覺z. Eer balanam覺yorsan覺z, ad覺mlar覺 tekrardan uygulay覺n.
 • imdi sol tarafta local (yerel) siteyi ve sa taraf覺nda remoote (uzak) sitesini g繹rebilirsiniz. Sunucudan dosyay覺 sa t覺klayarak herhangi bir dosya y羹kleyebilir veya indirebilirsiniz.